Servis klimatizácie je nevyhnutnosťou pre bezproblémové fungovanie a dlhú životnosť klimatizácie. Pravidelnou údržbou klimatizácie predchádzate poruchám. Náš servisný technik u Vás doma vykoná servis - údržbu, posúdi stav Vašej klimatizačnej jednotky a v prípade zistenia poruchy navrhne riešenie na jej opravu.
Nezabudnite - pravidelným servisom predídete neočakávaným havarijným situáciam!